Dagvoorzitter/presentator

In de afgelopen jaren heb ik mij als dagvoorzitter in vele onderwerpen mogen verdiepen. Ik ben als leider van een bijeenkomst of discussie vooral bezig met de inhoud en niet alleen aanwezig om het programma in goede banen te leiden. Als journalist ben ik gewend om snel op onverwachte situaties in te spelen en diverse onderwerpen te behandelen.
Een klein overzicht:

WMO Emmen

071612_wmo_2De veranderingen in de huishoudelijke hulp voor mensen die in de gemeente Emmen gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar ging het over tijdens zes bijeenkomsten op diverse plaatsen in de gemeente Emmen in 2012.

Een thema waarover veel misverstanden bleken te bestaan en veranderingen die veel emoties met zich meebrengen. Ambtelijk medewerkers van de gemeente en de verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet gingen naar de dorpen en wijken toe om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Tijdens de zes avonden was de begeleiding en de gespreksleiding door de gemeente Emmen in handen van Roel Barkhof CS. Vier avonden werden door Roel Barkhof zelf geleid, twee door presentatiecollega José Martin.
(tekst en foto: Roel Barkhof)

Vergelijkbare bijeenkomsten: voorlichting komst Plopsaland gemeente Coevorden, informatieavond gebiedsontwikkeling Norgerbrug (gemeente Assen), bijeenkomsten nieuwe inwoners gemeente De Wolden en gemeente Assen.

Persconferenties TT Assen

IMG_0706 IMG_0182